Servatius- en Sint-Anna-terrein, Venray

Provinciale commissie Limburg

Ruim 100 jaar geleden zijn er in Venray twee inrichtingen voor psychiatrische patiënten gesticht, de Servatius- en de Sint-Anna-inrichting. De gebouwen zijn eigendom van het Vincent-van-Gogh-instituut. Het instituut wil op het Servatiusterrein een nieuw psychiatrisch ziekenhuis bouwen en de kosten onder andere dekken door de verkoop van het Sint-Anna-terrein. Dat kan alleen tot de gewenste opbrengst leiden als het park wordt volgebouwd, hetgeen het einde van het park zou betekenen. Intussen zijn velen van mening, waaronder de gemeente, dat het terrein zoveel mogelijk gespaard moet worden. Vanwege de hoge kosten van modernisering van de schouwburg, zijn er voor dit object geen geïnteresseerden. September 2010 besluit de gemeenteraad dit gebouw te slopen. December 2012 wordt onderzoek verricht naar een nieuwe toekomst voor het St. Annaterrein in Venray. Twee grote ontwikkelingen in Limburg hebben in grote mate invloed op het advies: (1) krimp van de bevolking met structurele leegstand als gevolg en (2) een toename van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Rijksbouwmeester Frits van Dongen biedt de plannen aan, aan de wethouder ruimtelijke ordening Venray en de Van Gogh Stichting. Met behulp van landelijke subsidies wordt een verdiepend vervolgonderzoek gedaan naar sociale en stedenbouwkundige oplossingen voor het ruimtelijke vraagstuk rondom arbeidsmigratie. De Gemeente Venray heeft nog geen definitief besluit genomen over de herontwikkeling van het St. Annaterrein. Heemschut wordt bij verdere planvorming betrokken en ondersteunt waar nodig het Historisch Platform Venray.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.