’t Sluisje van Molkwar e.o. verborgen erfgoed van Friese IJsselmeerkust.

Provinciale commissie Friesland

Bij het Friese dorp Molkwar ligt in de dijk langs het IJsselmeer een nog vrijwel complete sluis (zijl), dichtgestort in 1958, met de sluiswachterswoning ernaast; een fraaie hardstenen trap in de dijk en een oude strekdam met palen herinnert nog aan het vroegere vissershaventje aan de Zuiderzee. Het sluisje en de palendam kennen, net als vrijwel alle dijkgebonden erfgoed geen cultuurhistorische bescherming en is ondergeschikt aan de belangen van de primaire waterkering langs het IJsselmeer, met als gevolg dat het langzaam aan verloren gaat door de tands des tijds.

Heemschut wil een van de laatste herinneringen aan de Zuiderzee levend houden en zet zich in om’t Sluisje bij Molkwar e.o. en landschappelijke –cultuurhistorische waarden langs de dijk mee te laten liften in het project “Koppelkansen Friese IJsselmeerkust” , (voortvloeiend uit de Deltabeslissing IJsselmeergebied)

De Friese commissie wordt op uitnodiging (na melding bij Erfgoedcafé gemeente Sûdwest-Fryslân) in 2015 ter plekke rondgeleid en op de hoogte gebracht van de aanwezige en bedreigde cultuurhistorische waarden bij het sluisje en in de Bocht van Molkwar. De stichting Ald Molkwar is al jaren bezig om een beschermde status voor het sluisje en het buitendijkse havengebiedje te krijgen. Resultaat alleen een informatiepaneel over historie van de sluis en vissershaven (samen met It Fryske Gea).

Heemschut ziet een goede kans voor het behoud van het sluisje via het project Koppelkansen Friese IJsselmeerkust en houdt in april 2016 een pleidooi bij de besturen van provincie en bij de twee IJsselmeer-gemeenten voor verkenning van buitendijkse cultuurhistorische waarden langs de IJsselmeerkust en in het bijzonder ’t Sluske Molkwar, teneinde cultuurhistorische waarden mee te nemen in het project Koppelkansen. Heemschut blijft samen met Ald Molkwar de ontwikkelingen volgen. In juni 2018 spreekt Heemschut in op een inloopavond te Workum over de mogelijke projecten Koppelkansen Friese IJsselmeerkust.
Beslissing door de Stuurgroep Streekagenda SW Fryslân over de projecten wordt in september 2018 verwacht.

Brief van Heemschut in april 2018 aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Buitendijks, Bocht van Molkwar

Bescherming Molkwar Molkwerum

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.