Sluisjes, Halfweg

Provinciale commissie Noord-Holland

Het sluiseiland is een verzameling van drie kleine stenen sluizen in de Spaarndammerdijk bij Halfweg. De jongste, meest intacte sluis met een nog steeds fraai tongewelf ligt, in het midden. Deze stamt uit 1583. De oostelijke sluis is gebouwd in 1566. De westelijke sluis is 1. de eerste stenen sluis van het Hoogheemraadschap van Rijnland, gebouwd in 1558; 2. de eerste puntdeursluis ter wereld, ontworpen door en gebouwd onder leiding van Cornelis Freriks van der Goude. De uitvinding van puntdeursluizen is lange tijd toegeschreven aan Simon Stevin. Die was ten tijde van de bouw echter pas negen jaar oud en woonde toen nog in Antwerpen, als ik me niet vergis. Een puntdeursluis sluit de deuren onder een stompe hoek, waarvan de punt naar buiten gericht is. Als de waterstand binnendijks hoger is dan buitendijks gaan de deuren automatisch open, bij hoogwater buitendijks worden ze automatisch dichtgeworpen. De sluizen worden ernstig bedreigd. ten eerste moeten de sluizen gerestaureerd worden. Ten tweede heeft de aanleg van het nieuwe station NS Zwanenburg-Halfweg schade aangericht. Ten derde wil het Hoogheemraadschap Rijnland de doorstroom verbeteren. Het sluizencomplex zou mogelijk wegmoeten.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.