Stadhuisplein, Tilburg

Provinciale commissie Noord-Brabant

Om een aantrekkelijke binnenstad te blijven en om groei te accommoderen moet er ruimte voor ontwikkeling van het Kernwinkelgebied in de binnenstad van Tilburg worden gevonden, vindt de gemeente Tilburg. Een van de geschikte locaties is het gebied rondom het Stadhuisplein en de Stadhuisstraat. Het idee is dat met de integrale vernieuwing van dit gebied dit zal leiden tot een versterking van het winkelprogramma van het Kernwinkelgebied. In het gebied bevinden zich het stadskantoor 1 van Kraaijevanger, de fontein van Beljon, het kasteel van koning Willem II, de Heikese kerk, de Katterug van Van den Broek en Bakema, de schouwburg (1961) van Bijvoet en Holt en het kantongerecht (1969) van Jos Bedaux. Allen zijn exemplarisch voor de modernisering van de binnenstad uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Samen maken deze gebouwen een stedelijk ensemble dat volgens Hans Ibelings in Bouwen aan de stad (2010) behoort tot de architectonische hoogtepunten uit de ontwikkeling van de binnenstad.

Januari 2013 wil het college van B&W van de gemeente Tilburg de Stadskantoren van architect Evert Kraaijvanger laten renoveren en herbestemmen. In de onderste laag van Stadskantoor 1 komt ruimte voor detailhandel. Dit moet geld opleveren voor een opknapbeurt van de openbare ruimte.

Februari 2014 blijkt dat dit op weinig bijval kan rekenen van Tilburgers, ook het architectenbureau van Kraaijvanger te Rotterdam reageert niet enthousiast. Heemschut wil behoud van de publieke functie. Met de grote winkelleegstand in Tilburg is het vreemd om nog meer winkels te willen. In het tijdschrift van maart 2014 van Heemschut wordt aandacht besteed aan de plannen voor de renovatie van het stadskantoor 1 in Tilburg.

Oktober 2014 geeft de architect aan dat de eis van de gemeente van het handhaven van de gevels van het bestaande gebouw conflicteert met de duurzaamheideisen. Heemschut Noord-Brabant vraagt om nader onderzoek. December 2014 spreekt erfgoedoverlegorgaan voor Tilburg PNET met de wethouder, zij adviseert (a) een cultuurhistorisch onderzoek van Stadskantoor 1 en (b) overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

December 2014 pleit de projectgroep Naoorlogs Erfgoed bij de gemeenteraad voor behoud van het stadskantoor op het Stadhuisplein te Tilburg. Het wordt tot op het skelet afgebroken. Echter had er eerst een cultuurhistorische waardenstelling moeten komen. De gemeenteraad bepaalt dat die er alsnog komt.

Mei 2015 is een petitie gestart waarbij men het college vraagt af te zien van het bouwen van winkels tegen het stadhuis van Tilburg'. Dat vinden een groot aantal mensen in Tilburg, waaronder Heemschut Brabant.

September 2015 moet de raadscommissie stemmen over de plannen. De coalitiepartijen volgen het college. Het actiecomité 'behoud StadsKantoor1' heeft een website gelanceerd om het verzet te organiseren: Tilburg Stad van Mensen.

November 2015 De Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg, waar Heemschut deel van uit maakt, vindt dat de huidige raadzaal moet blijven.

December 2015 Er wordt een referendum gereageerd wat er met het stadskantoor en de omgeving moet gebeuren. Ook erfgoedorganisaties halen handtekeningen op voor referendum.Er zijn uiteindelijk 10.000 handtekeningen opgehaald.  

Februari 2016 Heemschut en anderen sturen de referendumcommissie een brief. Hierin stellen zij dat de vraag die bij het referendum voorgelegd dient te worden, moet de volgende zijn: 'Willen we Stadskantoor 1 restaureren en van het Stadhuisplein een groene openbare ruimte maken of willen we het Stadskantoor 1 uitbouwen met winkels en ook het Stadhuisplein door een ontwikkelaar laten verbouwen tot smalle winkelstraten’.

Februari 2016 Wethouder Binnenstad van Tilburg is met andere partijen gaan praten over een totaalvisie voor de binnenstad. Daarmee worden de huidige plannen losgelaten. Ook de Raad bemoeit zich er mee en wil het raadsbesluit van 21 september 2015 tot instemming met plannen intrekken.

 

Meer informatie actie Heemschut: 

concept stedenbouwkundig ontwerp, 1 november 2013: 

artikel in Brabants Dagblad van 8 februari 2014

verslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Tilburg, 2 juli 2014

Brief Bureau Kraaijvanger, 23 september 2014

artikel Brabants Dagblad van 3 september 2014

artikel in Brabants Dagblad van 27 september 2014

Brief aan gemeentebestuur Tilburg, 11 oktober 2014

Brief aan college van Tilburg, 30 oktober 2014

artikelen in het BD Tilburgs Dagblad van 25 november 2014

Notulen overleg met wethouder de Ridder, 5 december 2014 

Artikel Brabants Dagblad, 6 december 2014 

Brief gemeenteraad Tilburg, 12 december 2014

Artikel in Brabants Dagblad van 16 december 2014

Petitie tegen komst winkels van 13 mei 2015 

Raad stemt in plannen ondanks verzet, 21 september 2015

Brief naar college over verplaatsen raadzaal, 21 november 2015

Brief naar referendumcommissie, 21 februari 2016

Raadbesluit intrekking plannen rond Stadskantoor, 28 februari 2016

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.