Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam

Commissie Amsterdam

Het aantal beschermde monumenten uit de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw in Amsterdam is op één hand te tellen. Omdat kantoren en openbare gebouwen maar ook woonflats steeds sneller worden afgeschreven, raakt waardevolle architectuur al gauw in de gevarenzone. Heemschut krijgt daarom steeds meer aandacht voor deze periode. Ook is Heemschut van mening dat monumentenzorg meer oog moet krijgen voor het waardevolle erfgoed uit deze periode. Eén van de gebieden in Amsterdam waar waardevol erfgoed uit deze periode te vinden is, is het jonge Stadsdeel Zuidoost. Dit stadsdeel kent echter geen monumentenbeleid. Oog voor zowel het jongere als het oudere erfgoed ontbreekt. Heemschut maakt zich sterk voor een beter monumentenbeleid.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.