Stadsweg, Groningen

Provinciale commissie Groningen

Aan de noordoost kant van Groningen loopt een bijzondere weg: de Stadsweg. Een weg met een eigen website en waar zelfs een Groninger uitdrukking van afkomstig is: ‘Zo old as Stadsweg’. Het verbindt Stad Groningen met zijn achterland, de zee bij Delfzijl, de Eems over en loopt helemaal door tot de stad Emden in Oost-Friesland (Duitsland). De weg is grotendeels nog intact en voor een deel nog onverhard. Hier en daar is de Stadsweg een kleiweg met een fietspad erlangs, op andere plaatsen nagenoeg onherkenbaar als kleine verhoogde kleidijk, als grasloop in het landschap. De precieze leeftijd van de weg is niet bekend. Archeologische vondsten doen vermoeden dat de weg al in de elfde eeuw bestond. De Stadsweg heeft geen monumentale status. Dit maakt het voor de provincie mogelijk om in het kader van de aanleg van ‘Fietsroute-Plus’ een gedeelte van de Stadsweg te verharden en het dijklichaam verbreden. Het deel tussen Stad Groningen en Ten Boer zou een 3,5 meter breed fietspad moeten worden, met daarnaast nog een 0,5 meter breed voetpad en een spoor voor landbouwvoertuigen.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.