Stationchefswoning, Bilthoven

Provinciale commissie Utrecht

Ten gevolge van een herindeling van het stationsgebied Bilthoven wordt de stationchefswoning bedreigd. In het plan is namelijk de plaatsing van een bypass gepland ter vervanging van de huidige overweg. Dit zal plaatsvinden door middel van een verkeerstunnel naast het station waarbij behoud van de woning onmogelijk zou zijn. Naast de stationschefwoning lopen andere waardevolle panden tevens gevaar en zal het aanzicht radicaal veranderen door nieuwbouw.

Update:
Helaas is de stationchefswoning inmiddels gesloopt. 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.