Stelpboerderij, Pietersbierum

Provinciale commissie Friesland

Stelpboerderij, Pietersbierum

De boerderij aan de Hearewei 6 is van het stelptype en dateert uit de negentiende eeuw. Het betreft een rijksmonument en vormt een karakteristiek icoon in het landschap. Er is 30 jaar geen onderhoud gepleegd en juni 2014 heeft de boerderij forse schade opgelopen door brand.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) overweegt het monument van de rijksmonumentenlijst af te halen. Heemschut betreurt dit, daar het de voorgenomen restauratie kan frustreren en sloop tot gevolg zal hebben.

Heemschut werkt samen met de Boerderijenstichting Fryslân en het Cuypersgenootschap. Heemschut voert overleg met de gemeente Franekeradeel en de RCE over het behouden van de stelpboerderij.

Handhavingsverzoek Bond Heemschut, 12 oktober 2012

Klik hier voor foto's en filmpje in de Franeker Courant

Reactie op afvoeren door RCE, 19 december 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.