Tracé Hoogspanningskabels Groningen

Provinciale commissie Groningen

In de provincie Groningen moet door de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding worden aangelegd van de Eemshaven naar het industrieterrein Vierlaten in Groningen. Bij de ontwikkeling van het plan in 2008 is bedacht die verbinding zo veel mogelijk naast de bestaande masten te plaatsen om zo een extra doorsnijding van het landschap te voorkomen.

Veertien bewoners- en maatschappelijke organisaties roepen minister Kamp op om samen met betrokkenen een nieuw tracé te ontwikkelen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Groningen stad.

Het door de minister aangewezen tracé is volkomen achterhaald en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het gebied.

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.