Uitbreidingsplan Grathem, Grathem

Provinciale commissie Limburg

De gemeente Heythuysen heeft voornemens een nieuwe woonwijk met vijftig woningen aan te leggen in het weidegebied ten zuidoosten van kasteel Ten Hove in Grathem. Het gebied rondom het kasteel maakt deel uit van een oud bouwland dat door de vroegere Uffelse beek werd omringd. Bestudering van de zogenaamde Tranchotkaart uit 1825 en van latere kaarten toont aan dat het gebied een voor Limburg cultuurhistorisch ongekend gave identiteit heeft behouden. Behalve de kanalisering van een gedeelte van de beek en de (zonder toestemming) geruimde oprijlaan naar het kasteel is het nederzettingspatroon, de ontsluiting daarvan en het grondgebruik in tweehonderd jaar niet aangetast. Dat geldt ook voor het 400 meter ten zuiden van Ten Hove gelegen en uit de middeleeuwen stammende kasteel Oud Buggenum. Heemschut zet zich in voor het behoud van dit ongerepte stuk landschap.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.