Van Sijpesteijnkade, Utrecht

Provinciale commissie Utrecht

De Van Sijpesteijnkade (Utrecht-west) vormt een ensemble van verschillende bouwstijlen uit de late 19e eeuw en eerste helft van de 20e eeuw. Zowel architectonisch als stedenbouwkundig is de bebouwing als waardevol aan te merken. Als gevolg van ingrijpende (bouw)ontwikkelingen stationsgebied westzijde wordt - met uitzondering van nr. 25 (rijksmonument) - de overige bebouwing door sloop bedreigd.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.