Vondersland, Ruinerwold

Provinciale commissie Drenthe

Ruinerwold, een laat middeleeuwse randveenontginning met twee evenwijdige aan elkaar gelegen bebouwingslinten, wordt bedreigd door het voornemen van de gemeente De Wolden een uitbreidingsplan, genaamd Vondersland, te ontwikkelen. Hierdoor loopt de historische belangrijke relatie tussen beide bebouwingslinten, evenals aan de Oostzijde van de dorpskern, gevaar.

Haakswold/Boerpad, Ruinerwold

De Wolden Drenthe landschap Ruinerwold

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.