Waardevolle gevelreclames, Amsterdam (Stadsdeel Centrum)

Commissie Amsterdam

Heemschut heeft de afgelopen jaren met veel belangstelling de restauratie van een aantal bijzondere gevelreclames in verschillende stadsdelen, en dan met name Oud-West, gevolgd. Stimulator van deze restauratieprojecten is de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam geweest. Ook in Stadsdeel Centrum bevindt zich een groot aantal historische opschriften en reclames. Veelal verkeren deze echter in een matige conditie. Voorkomen moet worden dat dit onderdeel van de geschiedenis langzaam maar zeker verloren gaat. Daarom is meer aandacht voor dit onderwerp in het stadsdeel volgens Heemschut hard nodig. In het verleden is door de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam getracht het stadsdeel warm te maken voor het herstel van oude reclames. Helaas met slechts beperkt succes. Heemschut heeft daarom besloten om dit onderwerp opnieuw op de agenda te zetten.

Korte Korsjespoortsteeg, Spui, Nieuwe Hoogstraat e.a., Amsterdam (Stadsdeel Centrum)

Amsterdam beschermd centrum gevelreclames stadsgezicht waardevolle

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.