Watertoren3, Naaldwijk

Provinciale commissie Zuid-Holland

De 41 meter hoge watertoren is in 1930 gebouwd naar een ontwerp van H. Sangster, die meerdere ontwerpen voor watertorens op zijn naam heeft staan. Doorgaans ontwierp Sangster in Art-Deco-stijl, doch deze watertoren is uitgevoerd in een expressionistische baksteenarchitectuur, die enerzijds verwantschap toont met de Amsterdamse School en anderzijds in vormentaal (de zware verticale steunberen) teruggrijpt op het negentiende-eeuwse 'chateau d'eau'. De dragende constructie is van beton. Het oorspronkelijke toegangshek, eveneens naar een ontwerp van H.Sangster is thans niet meer aanwezig. De watertoren is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde door de plaats in de geschiedenis van de regionale nutsbedrijven. De watertoren is van algemeen belang voor de geschiedenis van architectuur en bouwtechniek vanwege. De watertoren is van belang vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en de herkenbaarheid van de onderdelen.

Eind 2014 stuurt Heemschut een brief naar het college waarin ze zich uitspreekt tegen de plannen tot aanbouw aan de watertoren. 

In 2017 verzet de buurt zich tegen de plannen voor watertoren. 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.