Wegener-Sleeswijkbuurt, Amsterdam (Nieuw-West)

Commissie Amsterdam

De Wegener-Sleeswijkbuurt in Amsterdam (Stadsdeel Nieuw-West) is gerealiseerd in de late jaren '50 als onderdeel van de ontwikkeling van de tuinstad Geuzenveld. De buurt heeft een tuinstedelijk karakter, de architectuur is sober en traditioneel. Het Stadsdeel Nieuw-West wil in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard de buurt, als deel van de vernieuwing van Geuzenveld, gaan aanpakken. Bedoeling is om een deel van de bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Heemschut verkiest renovatie altijd boven sloop, maar stemt in met de sloop van een aantal wooncomplexen in de buurt. Wel is Heemschut van mening dat het zeer belangrijk is om de tuinstedelijke structuur van het gebied te behouden en de nieuwe woongebouwen goed in te passen in de wijk.

Dr. H. Colijnstraat e.o., Amsterdam (Nieuw-West)

Amsterdam Amsterdam NieuwWest

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.