Wierdenlandschap, het vroegere stroomgebied van de Hunze en van de Fivel

Provinciale commissie Groningen

Het wierdenlandschap in het vroegere stroomgebied van de Hunze en de Fivel is een uniek Gronings wierdenlandschap. Het wordt bedreigd door het plan van TenneT om een hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Diemen te realiseren. Het gaat hier om de het zuidoostelijk deel van Middag (het oostelijk deel van Middag-Humsterland, een nationaal landschap en kandidaat voor de werelderfgoedlijst), om het Reitdiepdal ten oosten van het Reitdiep (tot de N 361) ten zuiden van Garnwerd en bovendien om het oostelijk deel van de vroegere Fiveldelta tussen de Eemshaven en Stedum en Loppersum. Volgens het plan gaat de hoogspanningsleiding parallel langs de twee bestaande lijnen over het oostelijk deel van Middag-Humsterland. De lijn zou vervolgens vlakbij het beschermd dorpsgezicht van het wierdedorp Garnwerd en de wierde van Oostum afbuigen naar het oosten langs de spoorlijn naar Delfzijl. Tussen de wierdedorpen Stedum en Loppersum buigt de lijn af naar het noordoosten door het waardevolle landschap van de Fivelboezem. Heemschut zet zich in voor het behoud van dit cultuurhistorisch waardevolle landschap.

Het zuidoostelijk deel van Middag (het oostelijk deel van Middag-Humsterland), gebied tussen het Reitdiep en de N 361 ten zuiden van Garnwerd, en de vroegere Fiveldelta, het vroegere stroomgebied van de Hunze en van de Fivel

aantasting Agrarisch Erfgoed Groningen landschap

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.