Windturbines Waddenkust en Oldambt, Delfzijl

Provinciale commissie Groningen

Op 22 januari 2013 hebben de gezamenlijke provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt over de verwezenlijking van het beleid voor windenergie op land. Voor de provincie Groningen betekenen deze afspraken dat de taakstelling voor windenergie op Land van 750 MW wordt verhoogd naar 850 MW en dat nieuwe gebieden voor windenergie moeten worden aangewezen. Daartoe heeft de provincie een ontwerp Partiele Herziening 2013 van het POP m.b.t. uitbreiding zoekgebieden windturbineparken Eemshaven en Delfzijl voorbereid. Voor de locatie Delfzijl wordt gezocht naar een uitbreiding ten westen van het bestaande gebied, genoemd locatie Geefsweer. Voor de locatie Eemshaven wordt een gebied direct ten westen van het voorziene glastuinbouwgebied aangeduid als zoekgebied evenals een verder uitbreiding van het gebied voor windenergie in de Emma- en Eemspolder tot aan het gascompressorstation.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.