Woonhuis Louis Couperus, Den Haag

Provinciale commissie Zuid-Holland

In het huis aan de Surinamestraat, dat in 1883 door de familie Couperus werd gebouwd, schreef Louis Couperus zijn debuutroman Eline Vere. Deze roman verscheen in 1888 als 119-delig feuilleton in het Haagse dagblad Het Vaderland. Het interieur van het pand is voor een deel nog hetzelfde als toen Couperus er werkte. De afgelopen decennia werd het gemeentelijk monument gebruikt door de Egyptische ambassade, het staat nu te koop.

Het pand is sterk in verval, door leegstand en gebrek aan onderhoud. Augustus 2014 vraagt Heemschut de gemeente Den Haag in gesprek te treden met de Egyptische staat en als dit tot niets leidt tot handhaving over te gaan. December 2014 concludeert het college van B&W van dat het gebrek aan onderhoud strijdig is met wet- en regelgeving. De gemeente gaat in gesprek met de eigenaar om onderhoudsmaatregelen te treffen.

Januari 2015 wordt het Louis Couperushuis door tussenkomst van de gemeente Den Haag opgeknapt. De Egyptische Ambassade geeft opdracht tot het doen van het noodzakelijke onderhoud om het verval een halt toe te roepen.

Juli 2015 blijkt na inspectie nog steeds niets gebeurd te zijn.

Brief aan gemeente Den Haag, 28 augustus 2014: 

Brief college Den Haag, 4 december 2014: 

'Opknapbeurt voor huis Louis Couperus', 12 februari 2015

'Vragen over slechte staat huis Louis Couperus', 27 april 2016

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.