Woonhuis Warandelaan 43, Oosterhout

Provinciale commissie Noord-Brabant

Het vrijstaande huis aan de Warandelaan 43 is een uniek voorbeeld in Oosterhout van een houten woning uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Het toont ambachtelijke vaardigheid en is gesitueerd in een parkachtige omgeving. Aldus de redengevende omschrijving van het monument. Het woonhuis is in 2001 als monument aangewezen door de gemeente Oosterhout. Mei 2014 besluit het college van B&W, op verzoek van de eigenaren, de monumentenstatus van het pand op te heffen.

Heemschut maakt bezwaar. Het financiële belang van de eigenaren lijkt zwaarder te wegen dan het belang van de bescherming van het monument. Dit veroorzaakt precedentwerking die het gemeentelijk monumentenbeleid ondermijnt. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het monument te behouden. September 2014 wordt het bezwaar gehonoreerd door de bezwaar -  en adviescommissie.

In tegenstelling tot het advies van de Adviescommissie Abw van de gemeente Oosterhout heeft de het college van B&W van de gemeente Oosterhout in hun besluit op bezwaar van september 2015 alsnog gemeend het bestreden besluit in stand te laten. Daartoe is nogmaals een advies gevraagd aan de monumentencommissie, BAAC en heeft het college ook advies ingewonnen van Veerman Bouwadvies.

Heemschut werkt in dit dossier samen met het Cuypersgenootschap.

artikel in BN De Stem van 1 mei 2014.

Bezwaarschrift Heemschut Warandelaan, 6 juni 2014.

Besluit gemeente Oosterhout, september 2015

 

Nieuws

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.