Gemeentelijke Monumentenpremie 2022

Erfgoedvereniging Heemschut mag opnieuw een bedrag van 10.000 euro verdelen onder een aantal particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten! Dit mooie bedrag komt voort uit een nalatenschap, ondergebracht in een fonds op naam bij de koepelstichting Ars Donandi.

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn er meestal, in tegenstelling tot beschermde rijksmonumenten, geen budgetten beschikbaar voor subsidie, leningen en dergelijke. Met de bijdrage via Ars Donandi en Het Kuijper van Harpen fonds kan Heemschut hier dus opnieuw een bijdrage aan leveren.

Eigenaren gezocht!

Heemschut zoekt dus particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten die een specifiek restauratie- of onderhoudsproject onder handen gaan nemen. Vanwege het beschikbare premiegeld gaat hier niet om enorme of totale restauraties, maar juist om die elementen die anders wellicht niet gerestaureerd zouden kunnen worden. De bijdrage bedraagt bij toekenning een bedrag van maximaal 5.000 euro.

De inschrijving sluit op zondag 9 januari 2022. Een deskundige jury, onder meer bestaande uit (restauratie)architecten, beoordeelt de inzendingen en maakt een keuze. De uitreiking van de cheques vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Heemschut op woensdag 2 februari 2022.

Ars Donandi – Kuijper van Harpenfonds

Ars Donandi biedt onderdak aan fondsen op naam die bijdragen aan goede doelen. Het Kuijper van Harpen fonds werd in 2014 opgericht door mevrouw E. Jongejan uit Bloemendaal. Mevrouw had geen kinderen en wilde met haar nalatenschap bijdragen aan goede doelen. Zij koos de familienaam van haar moeder als naam van het fonds, zodat deze naam die niet voortleeft door nazaten, wel blijft bestaan. Eén van de gekozen bestemmingen is onder meer het ‘mogelijk maken van restauraties van oude huizen of gebouwen die in particulier bezit zijn’. Meer informatie over Ars Donandi is te vinden op www.arsdonandi.nl.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zet Heemschut zich in voor het behoud en de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Dit werk doen we vooral met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.