Beleid en verantwoording

Het beleidsplan van de vereniging vormt de leidraad voor de activiteiten van de Heemschut. Het beleidsplan heeft de statuten van de vereniging als uitgangspunt. In de Algemene Vergadering van Leden op 29 mei 2015 een nieuw beleidsplan vastgesteld.

Nieuw beleidsplan 2015-2018

 

Statuten

Op de Algemene Ledenvergadering hebben de leden de statutenwijziging van Erfgoedvereniging Bond Heemschut goedgekeurd.

Statuten Heemschut 2015

 

Jaarverslagen

In jaarplannen werken directie en staf aan de te behalen resultaten van het landelijk bureau. De vrijwilligers leveren hun overzichten van activiteiten aan voor het jaarverslag, dat in mei tijdens de Algemene Vergadering van Leden wordt vastgesteld.

Jaarverslag 2015

Per Provincie 2015

 

U kunt ook oudere jaarverslagen inzien (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 of bestelllen via email. 

 

Financieel verslag

Download de jaarrekening 2015 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Stichting Heemschut Hulpfonds

Naast de bijdragen van leden ontvangt Heemschut jaarlijks een bijdrage in de exploitatie van de Stichting Heemschut Hulpfonds. Meer informatie over deze Stichting vindt u hier

 

AVL

Heemschut houdt elk jaar vóór 1 juli haar algemene vergadering van leden

De volgende ledenvergadering is op 16 juni 2017 in Den Bosch. 

Verslag AVL vrijdag 3 juni 2016

 

Beloningsbeleid

De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de CAO welzijn.

De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen van de code cultural governance met een salaris onder de Balkenende-norm, zoals tevens blijkt uit de totale personeelskosten in de jaarrekening.

Het bestuur ontvangt voor haar werk geen vergoeding. Een bescheiden waarderingsvergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belastingdienst, is beschikbaar voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de vereniging. Van deze uitkering wordt jaarlijks opgave gedaan bij de belastingdienst. 

 

Pensioenkwestie

Een geschil tussen een drietal oud-medewerkers en Heemschut over een indexatie van hun pensioen heeft gedurende een aantal jaren veel beroering gegeven binnen de vereniging. In november 2014 verschenen hierover zelfs artikelen in verschillende kranten. In april 2015 wist het Algemeen Bestuur met de oud-medewerkers tot beider tevredenheid tot een schikking te komen.

Voor een uitgebreider verslag van het bestuur lees hier verder > Pensioenkwestie

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.