Wie zijn wij

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten. Daarnaast organiseert Heemschut ook activiteiten voor en door Young Professionals.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke organisatie van Heemschut en haar activiteiten.

 

 

Commissies

Heemschut is georganiseerd in verschillende provinciale commissies. Zij hebben lokaal en regionaal de contacten en voeren het beschermingswerk uit.

De leden van onze commissies volgen ruimtelijke ontwikkelingen. Ze laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding zijn. Dat doen ze het liefst vooraf, door gemeenten en provincies te wijzen op de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Op basis van meldingen ondernemen ze actie om gebouwen en gebieden te redden. Want nog steeds gaat veel waardevols in ons land verloren.

Voor meer informatie over beschermingsactiviteiten in uw regio.

Voor contact met de commissie in uw gebied.

Voor de werkzaamheden van de commissies van de voorbije jaren kunt u in de jaarverslagen terecht.

U kunt ook een melding doen bij de provinciale commissie. 

 

 

Landelijk bureau

dhr. K. Loeff, directeur 

dhr. C.F.A. Pfeiffer, beleidsmedewerker

mw. A. van Kampen, huismeester, secretariaat

mw. D. Blok, medewerker ledenadministratie

Contact

 

 

Bestuur

Bestuursleden worden conform de statuten benoemd voor een periode van vier jaar met twee keer een mogelijkheid tot verlenging.

dhr. J.A. van Gils, voorzitter a.i. (benoemd 2015)

dhr. P. Bosch, secretaris a.i. (benoemd 2016)

dhr. P. Doolaard, penningmeester a.i. (benoemd 2017)

dhr. S. Baggelaar, bestuurslid commissie Amsterdam (benoemd 2015)

dhr. F. Brugman, bestuurslid commissie Noord-Holland (benoemd 2015)

mw. E. van Duin, bestuurslid commissie Groningen (benoemd 2013)

dhr. J. van Duren, bestuurslid commissie Gelderland (benoemd 2017)

dhr. G. Eshuis, bestuurslid commissie Utrecht (benoemd 2017)

dhr. F. van Gessel, bestuurslid commissie Noord-Brabant (benoemd 2017)

dhr. W. Heijbroek, bestuurslid commissie Zeeland (benoemd 2017)

dhr. P. Nijhof, bestuurslid commissie Flevoland (benoemd 2016)

dhr. A. van der Spek, bestuurslid commissie Overijssel (benoemd 2016)

mw. P. Voorthuijsen, bestuurslid commissie Friesland (benoemd 2017)

Contact

 

Heemschut Young Professionals (HYP)

dhr. G. Kozijn, voorzitter

mw. E. Gehring, voorzitter

Contact

Werkgroep Monumentale Kunst

mw. J. Jacobs, voorzitter

contact

 

Werkgroep PR

mw. E. Arends, coördinator

Contact

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.