Wie zijn wij

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het dagelijks bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten. Daarnaast organiseert Heemschut ook activiteiten voor en door Young Professionals.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke organisatie van Heemschut en haar activiteiten.

 

 

Commissies

Heemschut is georganiseerd in verschillende provinciale commissies. Zij hebben lokaal en regionaal de contacten en voeren het beschermingswerk uit.

De leden van onze commissies volgen ruimtelijke ontwikkelingen. Ze laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding zijn. Dat doen ze het liefst vooraf, door gemeenten en provincies te wijzen op de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Op basis van meldingen ondernemen ze actie om gebouwen en gebieden te redden. Want nog steeds gaat veel waardevols in ons land verloren.

Voor meer informatie over beschermingsactiviteiten in uw regio.

Voor contact met de commissie in uw gebied.

Voor de werkzaamheden van de commissies van de voorbije jaren kunt u in de jaarverslagen terecht.

U kunt ook een melding doen bij de provinciale commissie. 

 

 

Landelijk bureau

dhr. K. Loeff, directeur 

dhr. M.L.T. Witte, beleidsmedewerker

mw. A. van Kampen, office manager

mw. D. Blok, medewerker ledenadministratie

Contact

 

 

Bestuur

dhr. J.A. van Gils, voorzitter a.i.

dhr. P. Bosch, secretaris a.i.

dhr. S. Baggelaar, bestuurslid

dhr. F. Brugman, bestuurslid

mw. E. van Duin, bestuurslid

dhr. T. Gijsberts, bestuurslid

dhr. W. Heijbroek, bestuurslid

dhr. P. Nijhof, bestuurslid

dhr. A. van der Spek, bestuurslid

dhr. P. Doolaard, bestuurslid

Contact

 

Heemschut Young Professionals (HYP)

dhr. G. Kozijn, voorzitter

mw. E. Gehring, voorzitter

Contact

Werkgroep Monumentale Kunst

mw. J. Jacobs, voorzitter

contact

 

Werkgroep PR

mw. E. Arends, coördinator

Contact

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten.

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92 of 06-41392195
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.