Wie zijn wij

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten. Daarnaast organiseert Heemschut ook activiteiten voor en door Young Professionals.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke organisatie van Heemschut en haar activiteiten.

 

 

Commissies

Heemschut is georganiseerd in verschillende provinciale commissies. Zij hebben lokaal en regionaal de contacten en voeren het beschermingswerk uit.

De leden van onze commissies volgen ruimtelijke ontwikkelingen. Ze laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding zijn. Dat doen ze het liefst vooraf, door gemeenten en provincies te wijzen op de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Op basis van meldingen ondernemen ze actie om gebouwen en gebieden te redden. Want nog steeds gaat veel waardevols in ons land verloren.

Voor meer informatie over beschermingsactiviteiten in uw regio.

Voor contact met de commissie in uw gebied.

Voor de werkzaamheden van de commissies van de voorbije jaren kunt u in de jaarverslagen terecht.

U kunt ook een melding doen bij de provinciale commissie. 

 

 

Landelijk bureau

dhr. K. Loeff, directeur 

dhr. C.F.A. Pfeiffer, beleidsmedewerker

mw. A. van Kampen, huismeester, secretariaat

mw. D. Hartenberg, medewerker ledenadministratie

Contact

 

 

Bestuur

In de AVL van 29 juni 2018 is een interim bestuur benoemd. Het is de bedoeling zo snel mogelijk (najaar 2019) een nieuw bestuur te benoemen. 

dhr. J.A. van Gils, voorzitter a.i. 

dhr. P. Bosch, secretaris a.i. 

dhr. P. Doolaard, penningmeester a.i. 

dhr. H. Dirkx, bestuurslid commissie Noord-Holland 

dhr. P. Nijhof, bestuurslid commissie Flevoland

dhr. A. Van der Spek, bestuurslid commissie Overijssel 

In de vergadering van 29 juni jl. zijn de statuten vastgesteld. Na het passeren van de akte bij de notaris zal de Raad van Toezicht geinstalleerd worden. 

Raad van Toezicht 

dhr. S. Baggelaar, bestuurslid commissie Amsterdam (benoemd 2018)

mw. E. van Duin, bestuurslid commissie Groningen (benoemd 2018)

dhr. J. van Duren, bestuurslid commissie Gelderland (benoemd 2018)

dhr. G. Eshuis, bestuurslid commissie Utrecht (benoemd 2018)

dhr. F. van Gessel, bestuurslid commissie Noord-Brabant (benoemd 2018)

dhr. A. Drijgers, bestuurslid commissie Zeeland (benoemd 2018)

dhr. G. van Elk, bestuurslid commissie Overijssel (benoemd 2018)

mw. P. Voorthuijsen, bestuurslid commissie Friesland (benoemd 2018)

De heer P. Nijhof (namens de cie. Flevoland) zal worden voorgedragen na zijn aftreden uit het interim-bestuur. De commissie Noord-Holland komt later met een voordracht.

Contact

 

Nevenfuncties Bestuur Heemschut

 

Ir. J.A. van Gils - voorzitter a.i.

 • voorzitter Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
 • voorzitter Stichting tot beheer en exploitatie van de Lambertuskerk te Raamsdonk
 • secretaris Stichting Langstraatspoorlijn West

 

Ir. P.P. Bosch – secretaris a.i.

 • Voorzitter van de Vereniging van Verhuurders van Villapark ‘de Herne’ (recreatiewoningen) te Terherne (Frl)

 

P. Doolaard - penningmeester a.i.

 • Lid van netwerk Geschiedenis van de brandweer
 • Gedelegeerde in de CTIF – commissie Geschiedenis van de brandweer
 • Lid / secretaris van het RCBB in de kerkprovincie Utrecht
 • Bestuurslid van de SBKG in de kerkprovincie Utrecht
 • Lid van de werkgroep monumenten van de historische vereniging Oud Veenendaal

 

ing H. Dirkx - bestuurslid Noord Holland

 • Architectenbureau Henk Dirkx, architect
 • Bestuurslid van de vereniging RQB films, een vereniging van filmmakers
 • Lid van de werkgroep erfgoed van Hilversums Historische Kring Albertus Perk

 

P. Nijhof - bestuurslid Flevoland

 • Voorzitter Stichting Tekens aan de Wand
 • Voorzitter Nederlandse Watertorenstichting (NWS)
 • Bestuurslid Historische Sluizen- en Stuwenstichting (HSSN)
 • Bestuurslid Stichting Collectie Aviodrome Lelystad
 • Adviseur Nederlandse Gemalenstichting (NGS)
 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlands IJzermuseum Ulft

 

A. van der Spek – bestuurslid Overijssel

 • lid van de Raad van toezicht van  de Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 

P.J.A. Baars – bestuurslid Stichting Hulpfonds

De heer Baars is strategisch adviseur voor het Nationaal Groenfonds

 • bestuurslid Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)
 • bestuurslid Stichting financiële ondersteuning KNOB
 • lid Commissie Van Vollenhoven (adviescommissie voor de staatssecretaris van EZ, raakvlak natuur en erfgoed)

 

Werkgroep Monumentale Kunst

mw. J. Jacobs, voorzitter

contact

 

Werkgroep Post '65

Dhr. H. Dirkx (voorzitter)
Dhr. P. Nijhof (vice-voorzitter)
Dhr. G. Eshuis
Dhr. P. Meijer

contact

Werkgroep PR

mw. E. Arends, coördinator

Contact

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.