Wie zijn wij

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut.

Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten, zoals monumentale kunst en jong erfgoed na 1965. 

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijke organisatie van Heemschut en haar activiteiten.

 

 

Commissies & Werkgroepen

Heemschut is georganiseerd in verschillende provinciale commissies. Ook kent de vereniging thematische werkgroepen. Zij hebben lokaal en regionaal de contacten en voeren het beschermingswerk uit.

De leden van onze commissies en werkgroepen volgen ruimtelijke ontwikkelingen. Ze laten hun stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding zijn. Dat doen ze het liefst vooraf, door gemeenten en provincies te wijzen op de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Op basis van meldingen ondernemen ze actie om gebouwen en gebieden te redden. Want nog steeds gaat veel waardevols in ons land verloren.

Voor meer informatie over beschermingsactiviteiten in uw regio.

Voor contact met de commissie in uw gebied. Voor Monumentale Kunst en architectuur na 1965 zijn er speciale werkgroepen

Voor de werkzaamheden van de commissies en werkgroepen van de voorbije jaren kunt u in de jaarverslagen terecht.

U kunt ook een melding doen bij de provinciale commissie of werkgroep. 

 

 

Landelijk bureau

dhr. K. Loeff, directeur 

dhr. C.F.A. Pfeiffer, beleidsmedewerker

mw. A. van Kampen, huismeester, secretariaat

Contact

 

 

Bestuur

Dit bestuur is benoemd in de AVL van 28 juni 2019. 

dhr. H. Hellegers, voorzitter 

dhr. H. Dirkx, secretaris 

dhr. P. van Schravendijk

dhr. E. de Iongh 

De heer B. van der Maat is in de AVL van 17 januari 2020 als penningmeester benoemd. 

Raad van Toezicht 

mw. E. van Duin, voorzitter, lid commissie Groningen (benoemd 2018)

dhr. G. Lebbink, lid commissie Gelderland (benoemd 2022)

dhr. P. Nijhof, lid commissie Flevoland (benoemd 2019)

dhr. P.D. Meijer, lid commissie Amsterdam (benoemd 2019)

dhr. G. Eshuis, lid commissie Utrecht (benoemd 2018)

dhr. F. van Gessel, lid commissie Noord-Brabant (benoemd 2018)

dhr. A. Drijgers, vice-voorzitter, lid commissie Zeeland (benoemd 2018)

dhr. A.W. van der Spek, lid commissie Overijssel (benoemd 2019)

mw. P. Voorthuijsen, lid commissie Friesland (benoemd 2018)

dhr. P.A.J. Schat, lid commissie Noord-Holland (benoemd 2019)

dhr. R. Kuipers, secretaris, lid werkgroep Monumentale Kunst (benoemd 2019)

dhr. Chr. van Oordt, lid commissie Zuid Holland (benoemd 2020)

dhr. F. Schouten, lid commissie Drenthe (benoemd 2020)

Contact

 

Nevenfuncties Bestuur Heemschut

Op dit moment worden de nevenfuncties van de bestuursleden geinventariseerd, dit zal zo snel mogelijk worden aangepast op de website. 

H. Hellegers - Voorzitter

• voorzitter Brabants Heem
• bestuurslid Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC te Den Bosch
• Voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling Het Hoge Veer te Raamsdonksveer/Geertruidenberg
• De heer Hellegers werkt regelmatig mee aan het schrijven van historische artikelen en boekwerken voor heemkundige verenigingen in Noord-Brabant

 

ing H. Dirkx - Secretaris Bestuur

  • Architectenbureau Henk Dirkx, architect
  • Bestuurslid van de vereniging RQB films, een vereniging van filmmakers
  • Lid van de werkgroep erfgoed van Hilversums Historische Kring Albertus Perk

 

P.J.A. Baars – bestuurslid Stichting Hulpfonds

De heer Baars is strategisch adviseur voor het Nationaal Groenfonds

  • bestuurslid Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)
  • bestuurslid Stichting financiële ondersteuning KNOB
  • lid Commissie Van Vollenhoven (adviescommissie voor de staatssecretaris van EZ, raakvlak natuur en erfgoed)

 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.