Thema Aardbevingen

De aardbevingen in Groningen zijn desastreus voor het voortbestaan van het aldaar aanwezige cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is niet berekend op het hevig schudden van de aarde. Het is van belang dat de gaswinning teruggeschroefd wordt in de verschillende winningsputten. Daarna kan begonnen worden met het herstellen van de schade en het nemen van preventieve maatregelen om schade in de toekomst te beperken. Heemschut is voor het zoveel mogelijk inhuren van gespecialiseerde restauratiebedrijven en op het onderzoek doen naar hoe schade bij (rijks)monumenten op een juiste en zorgvuldige manier hersteld kan worden zonder dat monumenten aangetast worden. Daarnaast is het van belang dat niet alleen monumenten maar ook karakteristieke historische bebouwing  zoveel mogelijk bewaard blijft.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.