Thema Agrarisch Erfgoed

Boerderijen stofferen het landschap van Nederland. Het geeft het platteland meer variatie en betekenis.

Helaas gaat het slecht met het agrarisch erfgoed in Nederland. Waardevol agrarisch erfgoed wordt om allerlei redenen sterk bedreigd. Grootste bedreiging is dat veel oude boerderijen hun functie hebben verloren en vaak leeg staan of in de komende jaren leeg komen te staan. Een nieuw gebruik voor deze gebouwen is vaak moeilijk te vinden. Zeker ook in krimpgebieden speelt het probleem sterk, omdat boerderijen moeten concurreren met andere leegstaande gebouwen.

Heemschut ziet dat er vooral nog veel kennis nodig is hoe groot het probleem van leegstand van woonhuizen, stallen, schuren en erven is, waar het zich voordoet en waar verwaarlozing en sloop op de loer liggen. Ook liggen er nog beleidskansen om specifiek beleid te ontwikkelen om herbestemming van boerderijen te stimuleren. Heemschut probeert waar ze kan ondersteuning te bieden aan lokale, regionale en landelijke organisaties bij behoudszaken en herbestemmingsopgaven

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.