Thema Beleid gemeenten

De gemeenten hebben een belangrijke rol in de bescherming van ons erfgoed. Echter, niet alle gemeenten zijn berekend op hun monumententaak. Om hier meer inzicht in te krijgen wat gemeenten wel en niet doen is Heemschut eind 2013 met de gemeentelijke monumententest gekomen. Hoe pakken gemeenten in Nederland hun rol ten aanzien van de bescherming van cultureel erfgoed op? Voor het eerst zijn alle gemeenten in Nederland met betrekking tot hun erfgoedbeleid vergeleken. Er zijn gegevens verzameld in samenwerking met onderzoeksbureau BMC over de aantallen monumenten en de financiële ondersteuning van de eigenaren. Daarnaast is gekeken hoe de gemeenten via internet monumenteneigenaren en burgers informeren over hun monumentenbeleid. Dit heeft een goed beeld opgeleverd over de staat van de monumentenzorg door gemeenten in Nederland. Heemschut gebruikt de gegevens om de gemeenten op hun beleid aan te spreken en om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Dit doet ze in samenwerking met lokale historische verenigingen en provinciale steunpunten.

 

Scores beleid gemeenten in De Grote Monumenten Gemeentetest

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.