Thema Bescherming

Een van de belangrijkste instrumenten om waardevolle gebouwen en de historische omgeving in Nederland te behouden is door middel van het aanwijzen van monumenten op een monumentenlijst of het ruimtelijk beschermen van panden en de omgeving via het bestemmingsplan/ omgevingsplan en via het instrument van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Met een steeds kortere levensduur van gebouwen is een beschermde status een voorwaarde dat over herbestemming wordt nagedacht. Een ontwikkelingsgerichte bescherming kan aangeven welke monumentale waarden behouden dienen te blijven en waar ontwikkeld kan worden.

Heemschut denkt mee en werkt met gemeenten en provincies samen bij het opstellen of actualiseren van monumentenbeleid. Daarnaast adviseren wij eigenaren, particulieren en lokale organisaties bij aanwijzing, onderhoud en aanpassing van monumenten.

Voor sommige categorieën van erfgoed zoekt Heemschut meer aandacht, zoals interieurs, mobiel erfgoed, de wederopbouwkunst en moderne architectuur.

Bij intrekken van een monumentenstatus kijkt Heemschut kritisch naar de redenen waarom een pand niet meer monumentaal zou zijn.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.