Thema Energietransitie

Schone energie uit hernieuwbare bronnen als wind, zon, water, getijden en aardwarmte heeft de toekomst. Daarom worden veel nieuwe windmolens op land en water en zonnepanelen op daken aangelegd. Ook centrales voor waterkracht en getijdenstroom en pompen voor aardwarmte komen op. Voor de opwekking van hernieuwbare energiebronnen is veel ruimte nodig. Bij windmolens en zonnepanelen is soms sprake van een gevaar voor aantasting van cultuurlandschap of een historisch stads- of dorpsgezicht door ontsiering en de omvang.


Naast de groei van het gebruik van schone energie is ook energiebesparing een belangrijk thema. Een oud gebouw is per definitie duurzaam en met enkele aanpassingen wordt een gebouw energiezuiniger gemaakt. Heemschut kijkt kritisch naar de impact van plannen op de omgeving en is voor het goed inpassen in het landschap. Soms is ook een nieuw landschap te billijken. Bij energiebesparing wil ze voorkomen dat monumenteneigenaren op onnodig hoge kosten worden gebracht. Vaak werken de meest simpele oplossingen het best.

Via een werkgroep Energietransitie i.o. denkt Heemschut mee over oplossingen voor de transitie met aandacht voor cultuurlandschap en erfgoed. 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.