Thema Vooroorlogse Arbeiderswijken

Hoe groter het woningtekort, hoe meer er wordt gesloopt. Dat treft vooral vooroorlogse sociale huurwoningen. Veelal geliefde woningen en buurten, met een stevige sociale structuur en meer dan eens cultuurhistorisch waardevol. De onnodige en schadelijke sloopdrift in dit soort wijken heeft geleid tot de vorming van een landelijke werkgroep.

De directe aanleiding voor de oprichting vormde een aantal plannen in onder meer Zaanstad en Alkmaar voor het rigoureus ‘vernieuwen’ van vooroorlogse arbeiderswijken. Veelal met het karakter van een tuindorp. Het gaat steeds om noodzakelijk (groot)onderhoud en het gelijktijdig verbeteren van de energetische kwaliteit. Bij dat laatste zetten corporaties doorgaans hoog in en kiest men voor nieuwbouwkwaliteit, d.w.z. label A++. Wanneer daar andere standaard wensen (nultrede!) en de voorkeur van corporaties voor een overzichtelijke, grootschalige aanpak bij worden opgeteld, is het lot van de buurt al snel beslecht.

De werkgroep wil de argumenten aandragen voor renovatie en eerherstel van deze waardevolle buurten. Die zijn er te over: financieel, volkshuisvestelijk en ook uit het oogpunt van duurzaamheid, want niets is zo milieubelastend als sloop. Bovenal gaat het natuurlijk om het koesteren van cultuurhistorische waarden en de sociale structuur. De werkgroep zoekt daarom graag samenwerking met bewoners en wil haar kennis en ervaring ook delen met woningcorporaties, gemeenten en andere betrokken partijen.|

Contact met de werkgroep: wsw@heemschut.nl

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.