Thema Herbestemming

Nederland kent veel leegstand en een grote herbestemmingsopgave. Dat heeft meerdere redenen.

Tot aan de crisis in de bouw werd in Nederland vooral nieuw gebouwd. Grootschalige nieuwbouwwijken, winkelcentra en kantoorparken werden uit de grond gestampt. Achteraf blijkt dit vaak voor niets, want er staan veel gebouwen nu leeg. Er is geen functie meer voor en die zal er ook niet meer komen. Grootschalige herstructurering met sloop en zoeken naar mogelijke herbestemming is het gevolg.

Onder invloed van het efficiënter gebruik van gebouwen zijn de rijks- en gemeentelijke overheid en aan de overheid gelieerde organisaties bezig om oude gebouwen, die duur in onderhoud zijn af te stoten. Er moet een nieuw leven worden gevonden voor gebouwen zonder functie zoals, kazernes, vliegvelden, bunkers, postkantoren, gevangenissen, politiebureaus, raadhuizen, sluizen, bruggen, waterwerken en andere objecten. Een enorme opgave is het om hier een herbestemming voor te vinden. Vooral ook omdat zoveel leegstaand vastgoed tegelijk op de markt komt.

Ook industriële objecten komen leeg te staan. Dat heeft verschillende oorzaken. Langzaam verdwijnt de maakindustrie uit Nederland door schaalvergroting en internationalisering. Daarnaast zorgen strenge milieu-, stank- en geluidsregels en arbo-wetgeving ervoor dat oude fabriekspanden in dichtbevolkte gebieden worden verlaten.

Een bijzondere categorie leegstand zijn de schuren en boerderijen.

Heemschut spant zich al 100 jaar in voor herbestemming van waardevolle cultuurhistorie. Hergebruik is het devies.  

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.