Thema Omgevingswet

In 2022 (of later) wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De nieuwe wet is een van de grootste stelselwijzingen in het moderne Nederland. Alle ruimtelijke wetgeving wordt onder deze nieuwe wet samengebracht en ook de rol van burger en bestuurder verandert. Gemeenten worden belangrijker en binnen de gemeenten krijgen de lokale besturen meer verantwoordelijkheid om de eigen rol vorm te geven.

Heemschut pleit voor een goede borging van erfgoed in deze nieuwe Omgevingswet. Samen met honderden historische verenigingen kijken wij op lokaal niveau hoe erfgoed geborgd en beschermd kan worden. We voeren actieve gesprekken met gemeenten om ook erfgoed in al die nieuwe Omgevingsvisies en Omgevingsplannen een plekje te geven. 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.