Thema Krimp

Sommige gebieden in Nederland hebben last van een afname van de bevolking. Dat proces zet zich de komende jaren versneld voort met gevolgen voor leefbaarheid en identiteit voor haar bewoners. Oorzaken zijn een laag geboortecijfer, verouderde bevolkingsopbouw en een negatief migratiesaldo. Krimp zorgt voor leegstand van monumentaal vastgoed en onderhoudsgebrek. De vraag is wat moet gebeuren zodat deze monumenten en karakteristieke bebouwing in dorpen en steden op het platteland behouden en onderhouden blijven. Bijzondere getroffen zijn woonhuizen, boerderijen en kerken. Heemschut zet zich in om monumenten en karakteristieke gebouwen en beschermde dorps- en stadsgezichten in krimpgebieden te beschermen. Met een erfgoedstrategie bestaande uit investeren in ruimtelijke kwaliteit, herbestemmen en sloop in samenwerking met de bewoners geloven wij dat de krimp beheerst kan worden.

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.