Thema Post-'65

De architectuur uit de periode 1965-1990 is uniek. 50 jaar geleden zorgden veranderingen in de maatschappij voor veranderingen in de manier waarop we tegen architectuur, maar ook tegen stedenbouw, infrastructuur en het landschap aankijken. Architecten hadden specifieke aandacht voor de leefbaarheid van gebouwen, voor de gebruikers en hoe men binnen een gebouw met elkaar omging. Het zorgde voor verschillende bijzondere experimenten waarbij integraal naar deze elementen werd gekeken en die vandaag de dag nog steeds van invloed zijn op onze huidige architectuur.

Hoewel de interesse en waardering voor de architectuur uit deze periode snel toeneemt, blijkt er nog vaak een gebrek aan animo voor de behoud van deze ‘nieuwe’ architectuur. Het wordt vaak als onzichtbaar of lelijk ervaren. Veel gebouwen uit deze periode worden daarom gesloopt of aangepast aan moderne eisen. Dit kan een goede ontwikkeling zijn, maar soms gaan er ook waardevolle elementen of herinneringen verloren. De echte waarde zit bij de gebouwen uit deze tijd vooral in de manier waarop met ruimte en indeling werd omgegaan. Het heeft bij de bewoners en gebruikers vaak onuitwisbare herinneringen achtergelaten.

Heemschut is als één van de eerste erfgoedverenigingen actief op zoek naar een geschikte vorm van bescherming. Daarbij zijn we van mening dat herbestemming als ondertoon een juiste weg is en we schuwen niet voor aanpassingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat of nieuw gebruik. Wel proberen we samen oplossingen te vinden om de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van deze architectuur te behouden.

Lees ook:
Bram de Jong schreef in 2017 voor Heemschut een beleidsadvies over hoe om te gaan met dit onderwerp. Download hier het Beleidsadvies Post '65 

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.