Thema Religieus Erfgoed / Kerkenvisies

Nederland heeft ongeveer 14.000 kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen. Veel van deze gebouwen komen vanwege ontkerkelijking leeg te staan. De vraag is wat er met deze gebouwen en hun religieuze voorwerpen moet gebeuren. Slopen lijkt het devies voor velen, want leegstand en gebrek aan onderhoud leidt tot vandalisme en levert gevaarlijk situaties op en doet de waarde van omliggende huizen dalen. Maar de kerken hebben vaak historische en monumentale waarden, staan op mooie locaties, zijn een herkenningsteken van een stad of dorp en hebben ook emotionele waarde en zorgen voor de identiteit van mensen. Heemschut komt samen met andere organisaties en bewoners op voor bedreigde kerken. Ze werkt constructief met gemeenten samen om tot een kerkenvisie te komen. Ze ondersteunt bewoners die zelf kerken overnemen en denkt mee over mogelijke nieuwe functies.

Het project Heemschut Kerkenvisies is op 1 januari 2019 van start gegaan. Het hoofddoel is om samen met onze eigen commissies het instrument Kerkenvisies onder de aandacht te brengen. Vorig jaar is in het Heemschut magazine (februari 2019) het project geïntroduceerd en toegelicht. Het heeft als doel: Opstellen van kerkenvisies van onderop stimuleren. Daarbij zet Heemschut in op draagvlak en samenwerking om een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Nederland te ontwikkelen.

Download hier de speciale brochure over Religieus Erfgoed (november 2022)

Lees hier Nieuwsbrief nummer 1 over het project Kerkenvisies

Lees hier Nieuwsbrief nummer 2 over het project Kerkenvisies (mei 2020)

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.