Thema Monumentale Kunst

Veel openbare gebouwen uit de Wederopbouwperiode, zoals stations, scholen, gemeentehuizen, theaters, kantoren en winkelcentra, hebben prachtige wederopbouwkunst binnen of buiten hangen. Vaak gaat het om een mozaïek, sgraffito of een reliëf. Dat komt door de zogenaamde percentage-Regeling die de overheid in 1951 in het leven riep. Volgens deze regeling moest bij alle door de overheid gefinancierde gebouwen anderhalf procent van de bouwsom aan kunst worden besteed. Met hun werken gaven de kunstenaars uiting aan het verlangen naar harmonie, verbondenheid en gemeenschapsleven. Dit gevoel van nieuwe  saamhorigheid was nodig om het land weer op te  bouwen. Heemschut heeft een Werkgroep Monumentale Kunst opgericht die zich bezig houdt met het veilig stellen van architectuurgebonden kunst.

Wilt u meer weten over de Werkgroep Monumentale Kunst? Download dan hier de brochure

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.