Commissie Friesland

fryslan@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. R. Saarloos

pennningmeester

dhr. drs. R. Broers

adviseur

dhr. ir. S. Wieringa

adviseur

mw. P.C.L. Voorthuijsen

vice-voorzitter

mw. C. Duim

secretaris

mw. C. Versloot

lid

dhr. P.L. van der Meer

lid

dhr. J. Schiphof

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.