Commissie Friesland

fryslan@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. R. Saarloos

pennningmeester

mw. P.C.L. Voorthuijsen

Voorzitter

dhr. S. Wieringa

adviseur

dhr. R. Broers

adviseur

mw. C. Duim

secretaris

mw. C. Versloot

lid

dhr. P.L. van der Meer

lid

dhr. J. Schiphof

lid

dhr. M. Popma

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.