Commissie Noord-Holland

noord-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. P.A.J. Schat

Penningmeester / Publiciteit / Pers

mw. drs. A.M. ten Cate

Voorzitter a.i. / Interieur en redactie Tijdschrift Heemschut

mw. E.G.A. Gorter

Secretaris/ PR & Communicatie / Cie coördinator

dhr. ing. H. Dirkx

Vice-Voorzitter Commissie NH en Post '65 / Secretaris Bestuur

dhr. H. Schipper

Lid / regio West-Friesland

dhr. K. Kwadijk

Lid / Alkmaar en omgeving

dhr. F. Dudok van Heel

Lid / Regio Amstelland/Diemen

dhr. W.A. van der Spek

Lid / het Gooi e.o. en Diemen

dhr. J. Tiggelaar

Lid / Haarlemmermeer, Kennemerland en Kerkenvisie

dhr. ir. P.M. Capelle

Buitenlid

dhr. ir. P. Carree

Lid / Zaanstreek, Monnickendam e.o.

dhr. D. Reitsma

Lid / Den Helder en Hollands Kroon

dhr. P. Koppen

Lid / Haarlem e.o.

dhr. W. Schagen

Buitenlid

dhr. dr. ir. F.H. Brugman

Buitenlid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.