Commissie Noord-Holland

noord-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

mw. ir. M. de Loos

lid / regio Midden NH / Oost Zaanstreek

dhr. W.A. van der Spek

Lid / Regio 't Gooi

dhr. ing. H. Dirkx

Vice-Voorzitter /Post '65 / Secretaris Bestuur/Regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen

dhr. P.A.J. Schat

Penningmeester / Publiciteit / Pers / Communicatie / lid RvT

dhr. F. Brugman

Buitenlid

dhr. K. Kwadijk

Lid / Regio Alkmaar

dhr. F. Dudok van Heel

Lid / Regio Diemen / Amstelveen / Uithoorn / Aalsmeer

dhr. ir. P.M. Capelle

Buitenlid

mw. drs. A.M. ten Cate

Voorzitter a.i. / Redactie Tijdschrift Heemschut / Advies interieur

mw. E.G.A. Gorter

Secretaris/ PR & Communicatie / Cie coördinator / PR Taskforce landelijk

dhr. ir. P. Carree

Lid / Regio Midden NH / Oost Zaanstreek

dhr. D. Reitsma

Lid / Regio Den Helder / Hollands Kroon / Monumenten Commissie Hollands Kroon

dhr. P. Koppen

Lid / Regio Haarlem

dhr. G. Kloosterman

lid / Westfriese Omringdijk / Stichting Landelijk Schoon West Friesland

dhr. V.C. Kay

lid / West-Friesland en Hollands Kroon Energietransitie

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.