Commissie Noord-Holland

noord-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. J. Tiggelaar

Lid

dhr. H. Schipper

aspirant-lid

mw. drs. A.M. ten Cate

Voorzitter a.i. / Redactie Tijdschrift Heemschut

dhr. K. Kwadijk

aspirant-lid

dhr. W.A. van der Spek

lid

dhr. P.A.J. Schat

PR/Pers/Communicatie/Journalistiek en Penningmeester

mw. E.G.A. Gorter

Secretaris/ PR & Communicatie

dhr. ing. H. Dirkx

Vice-Voorzitter / Advies NH Zuid/Gooi- en Vechtstreek

dhr. A. de Booij

Lid

dhr. D. Reitsma

Lid

dhr. W. Schagen

buitenlid

dhr. F. Brugman

buitenlid

dhr. P. Koppen

Lid/adviseur/Haarlem e.o.

dhr. ir. P. Carree

Lid/adviseur Midden NH

dhr. ir. P.M. Capelle

Buitenlid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.