Commissie Noord-Holland

noord-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. K. Kwadijk

lid / regio Alkmaar / lid werkgroep Sociale Woningbouw

dhr. M. Deinum

lid / Regio Noord/Kop

dhr. W.A. van der Spek Med.

lid / regio 't Gooi

mw. ir. M. de Loos

lid / regio midden NH / Oost Zaanstreek / Waterland / lid werkgroep Sociale Woningbouw

dhr. ir. P.M. Capelle

buitenlid

dhr. ir. P. Carree

lid / regio midden NH / Oost Zaanstreek / Waterland / lid werkgroep Sociale Woningbouw

dhr. of mw. Vacature NH

regio Noord en Wieringen / regio NH zuid / regio Kennemerland

dhr. G. Kloosterman

lid / regio Westfriese Omringdijk / Stichting Landelijk Schoon West-Friesland / lid werkgroep Erfgoedbeleid West-Friesland

mw. E.G.A. Gorter

secretaris/ PR & communicatie / cie coördinator / PR taskforce landelijk / Red de Stolp / lid comité Open Monumentendag Hollands Kroon en Schagen

dhr. D. Reitsma

lid / regio Den Helder / Hollands Kroon / lid monumenten commissie Hollands Kroon / lid comité Open Monumentendag Hollands Kroon en Schagen

dhr. P.A.J. Schat

penningmeester / publiciteit / pers / communicatie / lid RvT / Forten / Atlantik Wall

dhr. P. Koppen

lid / regio Haarlem / lid werkgroep Sociale Woningbouw

mw. drs. A.M. ten Cate

voorzitter a.i. / redactie tijdschrift Heemschut / advies interieur

dhr. ing. H. Dirkx

vice-voorzitter / Post 65 / secretaris bestuur/regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen

dhr. V.C. Kay

lid / regio West-Friesland / lid werkgroep Erfgoedbeleid West-Friesland / lid werkgroep Energietransitie

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.