Commissie Noord-Holland

noord-holland@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. F. Dudok van Heel

lid / regio Diemen / Amstelveen / Uithoorn / Aalsmeer

mw. ir. M. de Loos

lid / regio midden NH / Oost Zaanstreek

dhr. P.A.J. Schat

penningmeester / publiciteit / pers / communicatie / lid RvT

dhr. W.A. van der Spek

lid / regio 't Gooi

dhr. K. Kwadijk

lid / regio Alkmaar

dhr. ing. H. Dirkx

vice-voorzitter /post '65 / secretaris bestuur/regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen

dhr. G. Kloosterman

lid / Westfriese Omringdijk / Stichting Landelijk Schoon West Friesland

dhr. ir. P.M. Capelle

lid

mw. drs. A.M. ten Cate

voorzitter a.i. / redactie tijdschrift Heemschut / advies interieur

mw. E.G.A. Gorter

secretaris/ PR & communicatie / cie coördinator / PR taskforce landelijk

dhr. V.C. Kay

lid / West-Friesland en Hollands Kroon energietransitie

dhr. ir. P. Carree

lid / regio midden NH / Oost Zaanstreek

dhr. P. Koppen

lid / regio Haarlem

dhr. D. Reitsma

lid / regio Den Helder / Hollands Kroon / monumenten Commissie Hollands Kroon

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.