Commissie Amsterdam

amsterdam@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. ir. P.D. Meijer

secretaris

mw. E. Bertens

lid

mw. drs. C.S. Koldeweij

PR

mw. E. Splinter

lid

dhr. drs. N.W. Vervat

voorzitter

dhr. drs. J.J. Mobron

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.