Commissie Amsterdam

vervat2000@yahoo.com

Samenstelling:

mw. E. Splinter

aspirant lid

dhr. ir S. Baggelaar

voorzitter

dhr. drs. J. Dullaart

lid, redacteur

dhr. drs. N.W. Vervat

penningmeester

dhr. ir. P.D. Meijer

secretaris

mw. E. Bertens

lid

mw. drs. C.S. Koldeweij

PR

mw. I. Stoffijn

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.