Commissie Amsterdam

amsterdam@heemschut.nl

Samenstelling:

dhr. ir. P.D. Meijer

secretaris

mw. E. Bertens

lid

mw. drs. C.S. Koldeweij

PR

mw. E. Splinter

lid

dhr. drs. N.W. Vervat

voorzitter

dhr. W.M. van Elburg MA

Lid

dhr. drs. J.J. Mobron

lid

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.