Actueel | KerkenNoordoostpolder

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Aandacht voor kerkgebouwen op het nieuwe land

De elf dorpskernen in de Noordoostpolder tellen zesendertig kerkgebouwen, waarvan de bouw na de Tweede Wereldoorlog deels gefinancierd werd door de overheid. Wat de aantallen betreft was sprake van een landelijke confessionele lobby en deze werd gesteund door het gegeven dat van enige ontkerkelijking geen sprake was. Bovendien, de bevolking groeide snel. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.