Nieuwsbericht

18 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Heemschut

Het bestuur nodigt de leden van Heemschut graag uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze zal plaatshebben op een bijzondere locatie namelijk de Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands gasthuis te Amersfoort op vrijdagmiddag 18 januari a.s. vanaf 15:00 uur.

De monumentale Mannenzaal is één van de historische parels van Amersfoort en is met zijn 22 bewaarde bedstedes uniek. De intieme Kapel uit 1390 met z’n prachtige boogramen werd tot begin 2014 gebruikt als kerk, maar is nu ingericht voor divers gebruik. De sfeervolle Mannenzaal, gebouwd in 1531, heeft nog de originele bedstedes, waardoor bezoekers een beeld kunnen krijgen hoe de gastelingen hier gewoond hebben.

Wij verzoeken u vriendelijk zich op te geven via e-mail aan kampen@heemschut.nl. Op korte termijn ontvangt u dan de bevestiging en het programma.

Wij zien uit naar uw komst!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.