Nieuwsbericht

Aanbieding Petitie Red de Stolp aan provinciale commissie

Op de Stolpendag op 28 juni hebben de initiatiefnemers de petitie “Red de Stolp” aangeboden aan de Statenleden Tom Buijtendorp (D66) en Nico Papineau Salm (PvdA) om aandacht te vragen voor het behoud van de Noord-Hollandse stolpen. Daarbij het verzoek om de petitie door te geven aan Provinciale Staten. Met de petitie wordt gevraagd om maatregelen en budget om de kenmerkende stolpen in het Noord-Hollandse landschap te behouden.

De Provincie Noord-Holland heeft onlangs de stolpen opgenomen in de vernieuwde Leidraad voor landschap en cultuurhistorie. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ en het Westfries Genootschap vragen echter opnieuw aandacht gezien de omvang van de opgave.

Er zijn 2292 handtekeningen verzameld op petities.nl om dit signaal te versterken.

Ook Fred Kramer (GroenLInks) ziet de urgentie om het beleid voor behoud van de stolpen opnieuw te bekijken en zo nodig te versterken. Marco Wiesehahn (VVD) vind het verstandig om binnenkort met de Staten het gesprek aan de te gaan over de toekomst van de stolp in Noord-Holland.

Op 9 juli hebben de vier Statenleden gezamenlijk de 2292 petities aan Rosan Kocken, voorzitter van de commissie Economie, Energie & Bestuur aangeboden. De vier genoemde partijen zullen een discussienota opstellen voor het bespreken van de petitie in de eerste commissievergadering na de zomervakantie. Deze vindt plaats op 17 september.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.