Actueel | 2018-07

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Brink 70: Heemschut kiest voor plan Museum, museumwinkel, horeca en appartementen

Heemschut Overijssel heeft een keuze gemaakt uit de vier plannen, die de gemeente Deventer op 5 juli heeft gepresenteerd voor de invulling van het oude bibliotheekgebouw. Volgens Heemschut doet het plan voor museum, museumwinkel en horeca met daarboven appartementen volledig recht aan de waardering Deventer binnenstad behorend bij het beleidsadvies cultuurhistorie Deventer-Binnenstad dat de gemeente Deventer in 2012 liet opstellen door SteenhuisMeurs. lees verder

Heemschut Amsterdam vraagt om aanwijzing Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht

Heemschut Amsterdam heeft het college gevraagd om de Lutkemeerpolder als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Deze polder is gelegen in het westen van Amsterdam, waar de gemeente Amsterdam een bedrijventerrein wil ontwikkelen. Heemschut Amsterdam vindt echter dat het gebied een uniek cultuurhistorisch en landschappelijk karakter heeft, en daarom behouden moet blijven. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.