Nieuwsbericht

Aandacht gevraagd voor cultuurlandschap in visie Zwartewaterland

Heemschut's commissie Overijssel dringt er bij de gemeente Zwartewaterland op aan om meer aandacht te hebben voor belangrijke cultuurlandschap. De gemeente is bezig met het opstellen van een zogeheten Omgevingsvisie, in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. In die visie wordt de toekomst van gemeente beschreven.

Heemschut vraagt in die visie betere aandacht voor de bescherming van waardevolle cultuurlandschappen. Er wordt met name gewezen op de waarden van de Mastenbroekerpolder, de Pieper, de Zuiderzeepolder en de Vrediger buiten- en binnenlanden. De commissie vraagt in een brief meer aandacht voor de karakteristiek van de polder met de melkveebedrijven in linten langs de weteringen. 

Ook vraagt Heemschut om duidelijk uit te spreken dan eventuele nieuwbouwprojecten binnen het bestaande stedelijke gebied of daar dicht tegenaan plaats moet vinden om verstening van het buitengebied tegen te gaan.

Als laatste vragen we aandacht voor bescherming van de cultuurlandschappen tegen de bouw van zonnevelden en losse windmolens. Heemschut dringt aan om die vooral langs huidige bestaande infrastructurele lijnen zoals snelwegen te bouwen of te clusteren. 

Foto: Wikimedia

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.