Actueel | 2020-12

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas

Heemschut's commissie Amsterdam heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West gevraagd de Sloterplas met alle oevers te beschermen als beschermd stadsgezicht. De aanvraag komt midden in een discussie over nieuwe bebouwing in en rondom de plas. Heemschut wil dat de hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de plas goed worden geborgd. lees verder

Heemschut: plan 7 'Van Gogh-torens' is afgrijselijk

Onlangs presenteerde Van Gogh Homeland Experience een plan om in Noord-Brabant – en meer precies in het Van Gogh Nationaal Park dat daar in oprichting is – zeven hoge torens te bouwen die jaarlijks zo’n vierhonderdduizend bezoekers trekken. Heemschut's commissie Noord-Brabant is kort en krachtig over het plan: afgrijselijk! lees verder

Nieuwe monumenten voor de Bijlmer

Hoewel de monumentenaanvraag van Heemschut voor de flatgebouwen Gouden Leeuw en Groenhoven in de Amsterdamse Bijlmer inmiddels vier jaar oud is, lijkt dit nu toch te gaan gebeuren. Stadsdeel Zuidoost heeft recent de aanwijzingsprocedure gestart om van de flats uit 1973-1975 een gemeentelijk monument te maken. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.