Nieuwsbericht

Aangifte opzettelijk verwaarlozen en vernielen van ‘t Hoompje in Sluis

Heemschut heeft bij de politie aangifte gedaan wegens het opzettelijk verwaarlozen en vernielen van het beschermde rijksmonument ’t Hoompje in Sluis door de eigenaar, een bedrijf van dhr. R. van de Putte.

Heemschut is van mening dat het gaat om een belangrijk cultuur- en architectuurhistorisch waardevol rijksmonument met een hoge waarde. Door het niet plegen van onderhoud dreigen belangrijke monumentale waarden voorgoed verloren te gaan.

We zijn overtuigd dat er sprake is van opzet en daarmee een misdrijf doordat over langere periode nadrukkelijk blijk van is gegeven niet over te willen gaan tot de instandhouding van het rijksmonument ondanks aandringen van betrokkenen en de overheid. Dit wordt bevestigd door opzettelijke verwaarlozing van andere monumenten en gebouwde eigendommen van dhr. van de Putte.

Eerder deed Heemschut al aangifte tegen een bedrijf van dhr. Van de Putte bij de verwaarlozing van het, eveneens, rijksmonumentale Huize Ivicke in Wassenaar.

Zie ook: Dossier Huize Ivicke, Wassenaar

Aangifte is gedaan op wegens overtreding van de bepalingen in de Monumentenwet 1988/Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de economische delicten. Overtreding is hierbij een strafbaar feit.

De aangifte staat los van een bestuurlijk traject tussen de gemeente en de eigenaar over ’t Hoompje. De twee processen zijn gescheiden. De ene valt onder het bestuursrecht, de aangifte valt onder het strafrecht.

Heemschut wil een duidelijk signaal afgeven dat tegen verval door het opzettelijk verwaarlozen van beschermde rijksmonumenten wordt opgetreden en dat een eigenaar daar niet mee weg kan komen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.