Actueel | 2021-08

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Crowdfunding voor eerherstel van een naoorlogs kunstwerk te Enkhuizen

In 2018 heeft de Werkgroep Monumentale Kunst de gemeente Enkhuizen schriftelijk verzocht om in te zetten op behoud van een kunstwerk van Herman Diederik Janzen aan de gevel van de te slopen voormalige technische school aan de Kuipersdijk 13 te Enkhuizen. Medio 2018 is het beeld vervolgens in overleg tussen de school, Heemschut en Oud Enkhuizen gedemonteerd. De Werkgroep Monumentale Kunst hoopt met uw steun de restauratie van dit kunstwerk te kunnen bekostigen. lees verder

Lunchlezing over Monumentale Kunst 2 september

In het straatbeeld, op muren en in gebouwen is het vaak te vinden: monumentale kunst. Wat is monumentale kunst precies? En wat doet Heemschut om monumentale kunst te redden en beschermen? Op donderdag 2 september aanstaande van 12:00 tot 13:00 zal er een online lunchlezing worden georganiseerd over monumentale kunst waarin onder andere deze vragen beantwoord zullen worden. lees verder

Kapel en historisch interieur Misshiehuis Tilburg behouden

Succes voor Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Heemkundekring Tilborch! Begin deze maand werd er door deze partijen aandacht gevraagd voor de herbestemmingsplannen van het voormalige Missiehuis in Tilburg. De kapel van het Missiehuis zou volgens deze plannen voorzien worden van een woonbestemming. Door de inzet van de erfgoedbeschermers wordt het plan voor de kapel niet uitgevoerd. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.