Nieuwsbericht

Aanvraag monumentenstatus schoolgebouw Amsterdam West

De commissie Amsterdam heeft recent bij het stadsdeel West een verzoek ingediend om het voormalige schoolgebouw aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1-3 aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De school aan de Jan van Breemenstraat is gebouwd als Tweede Christelijke LTS Patrimonium tussen 1962 en 1967 in opdracht van de Stichting Patrimonium’s Nijverheidsscholen. Het ontwerp was van de belangrijke wederopbouwarchitect Johannes Bernardus (Ben) Ingwersen (1921-1996). Deze was al eerder verantwoordelijk voor het ontwerp van de Eerste Christelijke LTS Patrimonium aan de Wibautstraat/Vrolikstraat, samen met C. de Geus. Maar waar dit laatste gebouw inmiddels een rijksmonument is geworden, heeft het schoolgebouw aan de Van Breemenstraat nog geen beschermde status. Dat is niet terecht, meent Heemschut Amsterdam.

Architectonisch valt op hoe evenwichtig de compositie van het schoolgebouw is. Net als als andere werken van Ingwersen is het opgetrokken in een stijl die is geïnspireerd op het werk van de wereldberoemde architect Le Corbusier. Dit is onder andere zichtbaar aan het gebruik van schoonbeton, de zichtbare draagconstructie en de strakke gevels met ranke stalen puien. De oorspronkelijke architectuur van het schoolgebouw is zowel buiten als binnen vrij gaaf bewaard gebleven. Typologisch is de school interessant als fraai voorbeeld van een technische school uit de late wederopbouwperiode.

Met name de lichtval is een belangrijk element in de ontwerpen van Ingwersen. Het daglicht diende op de juiste manier het gebouw binnen te vallen, om zo schaduwvorming tegen te gaan. Bij het schoolgebouw in West koos Ingwersen voor sheddaken met vensterstroken gericht op het noorden, om de lichtinval optimaal te maken. Zij geven de lokalen een boeiend aspect. De hoge plafonds zorgen voor een ruim gevoel en voor veel licht, ook op de gangen. De scheidingswanden zijn van puien voorzien waardoor er doorzicht is vanuit de praktijklokalen naar de binnentuin.

In de scheidingswand tussen de entreehal en aula is een tweedelig keramisch reliëf van Henk Tieman (1921-2001) aanwezig. Het heeft een kunsthistorische waarde als een keramisch reliëf in de abstract-expressionistische stijl, representatief voor de naoorlogse architectuurgebonden kunst. Daarnaast is er in de binnenhof van de praktijklokalen nog een moderne sculptuur aanwezig. De tuin van de binnenhof is ontworpen door de beroemde Mien Ruys (1904-1999).

Op dit moment worden er grootschalige plannen ontworpen voor de omgeving van het schoolgebouw. Rondom het gebouw komt een flink aantal nieuwe woningen. In de plannen blijft de school staan en de gemeente onderzoekt het toekomstig gebruik van het gebouw. Heemschut stelt dat een monumentenstatus een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzaam behoud en ook richting kan geven aan een toekomstige renovatie van dit bijzondere gebouw


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.