Nieuwsbericht

Adviezen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voortaan openbaar

De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) over rijksmonumenten zijn voortaan online en openbaar in te zien. De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl. Heemschut juicht deze stap toe die bijdraagt aan de transparantie bij de beoordeling van alles wat speelt rond erfgoed.

Door deze beslissing krijgen alle betrokkenen in het erfgoedveld inzicht in de manier waarop de RCE de algemene uitgangspunten voor de omgang met monumenten toepast in zijn adviezen. Het publiceren sluit aan op de ambitie van de Rijksoverheid om zo veel mogelijk overheidsinformatie eenvoudig toegankelijk te maken. De wens van de RCE is dat de adviezen steeds vaker een rol gaan spelen in de gesprekken over erfgoed.

Voor het verbouwen of restaureren van een rijksmonument is een omgevingsvergunning nodig, die de eigenaar bij de gemeente aanvraagt. Gemeenten vragen bij plannen met ingrijpende wijzigingen advies aan de RCE. Nieuw is dat het advies voortaan online beschikbaar komt, twee weken nadat de RCE het heeft aangeboden aan een gemeente. De eerste adviezen zullen omstreeks 7 oktober beschikbaar komen. Het gaat hier om de definitieve adviezen.

Heemschut juicht deze verdere openbaarmaking en de verdere transparantie toe. Wij zijn in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met zaken waarbij gemeenten niet het benodigde advies inwonnen bij de RCE of zelfs adviezen bewust achterhielden om het politieke proces te beïnvloeden. Met de openbaarmaking van de adviezen rechtstreeks door de RCE moet dit niet meer mogelijk zijn. Deze stap helpt daarmee bij aan een eerlijk verloop rondom discussies over rijksmonumenten. 

De adviezen zijn straks hier te vinden:
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.