Actueel | 2020-09

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

De Fryske Marren schept orde in de gemeentelijke monumenten

In de gemeente De Fryske Marren is sinds begin van dit jaar een nieuw erfgoedbeleid voor gemeentelijke monumenten van kracht. Hard nodig omdat de fusiegemeente van Skasterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en stukje Boarnsterhim een lappendeken aan erfgoedbeleid vormde. Heemschut is positief over dit geharmoniseerde erfgoedbeleid, maar waarschuwt dat erfgoedbescherming nooit af is. lees verder

Heemschut wil behoud Scheerboomcomplex

Ingeklemd tussen de Sara Burgerhartstraat en de Willem Leevendstraat in Amsterdam West bevindt zich een bijzonder gaaf wederopbouw-complex, ontworpen door Justus Hendrik Scheerboom (1903-1981). Bij de herontwikkeling van het Entreegebied Gulden Winckel dreigt dit complex te zullen sneuvelen. Heemschut Amsterdam wil dit voorkómen. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.