Nieuwsbericht

Online gehouden Algemene Vergadering van Leden 2020

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat de Algemene Vergadering van Leden (AVL) die gehouden zou worden in Tilburg in verband met de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden fysiek geen doorgang heeft kunnen vinden. De vergadering was nu digitaal georganiseerd via een webinar op 30 oktober jl.

Hieronder treft u de stukken en het concept verslag aan.

Van tevoren zijn vragen over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming ingediend. Tijdens de AVL zijn deze vragen beantwoord.

Concept verslag

Het concept verslag zal door worden geleid naar de eerstvolgende AVL. Deze staat geagendeerd voor vrijdag 25 juni 2021 in Tilburg. 

Agenda

03. Ingekomen stukken, opmerkingen mw. D. van der Veen, dhr. E. Nijhof

04. Verslag van de AVL van 17 januari jl.

05. Jaarverslag 2019

06. Voorlegger verslag Rekencommissie

06. Verslag Rekencommissie

07. Memo RvT t.b.v. AVL 2020

09. Toelichting Jaarrekening 2019

09. Jaarrekening 2019

11. Jaarplan 2020

12. Begroting 2020

12. Meerjarenperspectief

13. Beleidsplan 2020-2024

15. Benoeming dhr. E. Nijhof voor RvT namens commissie Utrecht 

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.