Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden 2020

De uitgestelde Algemene Vergadering van Leden zal op vrijdag 30 oktober in Tilburg, de Lochal plaatsvinden. In verband met de Corona 1,5 meter afstand maatregel, kunnen helaas maar maximaal 45 leden aan deze vergadering deelnemen.

Het bestuur betreurt dit zeer en hoopt dat de volgende AVL geen restricties meer gelden. De volgende AVL zal weer net zoals vorig jaar aan de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari gekoppeld worden. 

Hieronder treft u de stukken aan voor de AVL in Tilburg:

Agenda

04. Verslag van de AVL van 17 januari jl.

05. Jaarverslag 2019

06. Verslag Rekencommissie

09. Jaarrekening 2019

11. Jaarplan 2020

12. Begroting 2020

12. Meerjarenperspectief

13. Beleidsplan 2020-2024

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2020 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.