Nieuwsbericht

Amsterdam maakt geld vrij voor historische winkelpuien

De gemeenteraad van Amsterdam maakt geld vrij om een inventarisatie te maken van de historische winkelpuien in de stad. Een voorstel hiervoor kreeg de steun van de meerderheid van de gemeenteraad. De inventarisatie moet zo snel als mogelijk klaar zijn.

Vorig jaar stond al een  initiatiefvoorstel van de VVD, getiteld: ‘Amsterdam in de etalage’, op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

De basis van dit initiatiefvoorstel werd gelegd in een gezamenlijke nota van VVD Amsterdam en Heemschut in de 'Nota Opwaarderen historische winkelpuien'. Doel van dit initiatiefvoorstel is om de verborgen historische winkelpuien in geheel Amsterdam te gaan inventariseren, bekijken wat de staat ervan is, met eigenaren, huurders of bedrijveninvesteringszones om de tafel zitten om de historische winkelpuien te gaan conserveren, restaureren of reconstrueren, en de eisen in de welstandsnota aan te passen zodat architectonisch hoogwaardige puien gerealiseerd kunnen worden.

Toen was er nog geen geld beschikbaar voor een inventarisatie, maar nu wordt er budget vrijgemaakt.

Erg blij
Erfgoedvereniging Heemschut is erg blij met het nieuws. Net zoals de VVD wil Heemschut Amsterdam mooie historische winkelpuien weer laten zien. Veel historische winkelpuien zijn gesloopt of vernield. Ook zijn veel historische winkelpuien verdwenen achter lagen goedkope beplating, rolluiken of dikke reclameborden. Dit alles is zonde omdat juist het karakter van de winkelpui niet alleen kenmerkend is voor de winkel en het (monumentale) pand zelf, maar zelfs het hele straatbeeld bepaalt. Veel winkelstraten worden tegenwoordig lelijk bevonden, het verloop onder eigenaren en huurders is groot en mensen komen er niet graag meer winkelen. Heemschut vindt dat de Amsterdamse winkelstraten een historische kwaliteitsimpuls verdienen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.