Actueel | 2017-08

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Archief van de Bond Heemschut ontsloten

"Als u langs komt, zegt u dan meteen "Heemschut". Want ik ga wel eens bezoekers te lijf", aldus Gerard Reve in een brief over de kapel en het kerkhof te Greonterp in Friesland aan de Bond Heemschut in 1970. De handgeschreven brief is te vinden in de onlangs aan de Archiefbank toegevoegde inventaris van het Archief van Heemschut. Het archief is digitaal in te zien. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.