Nieuwsbericht

Archief van de Bond Heemschut ontsloten

"Als u langs komt, zegt u dan meteen "Heemschut". Want ik ga wel eens bezoekers te lijf", aldus Gerard Reve in een brief over de kapel en het kerkhof te Greonterp in Friesland aan de Bond Heemschut in 1970. De handgeschreven brief is te vinden in de onlangs aan de Archiefbank toegevoegde inventaris van het Archief van Heemschut. Het archief is digitaal in te zien.

De Bond werkte (en werkt!) met provinciale commissies en vaste correspondenten die de ontwikkelingen in de provincies en gemeenten in de gaten hielden en waar nodig op de barricades sprongen om een monument te redden. Na de Tweede Wereldoorlog weten steeds meer bezorgde burgers de Bond te vinden en wordt zij door jan en alleman aangeschreven om inlichtingen of met het verzoek om actie te ondernemen voor een met sloop bedreigd, of inmiddels vervallen monument.

Onder deze bezorgde burgers bevonden zich ook bekende namen zoals Gerard Reve en J.H.F. Grönloh, beter bekend als Nescio. Zo schrijft Gerard Reve op 17 juni 1670 (een grapje van hem, dit moet natuurlijk 1970 zijn) dat de stenen kapel met klokkentoren van Greonterp, het Friese dorp waar hij op dat moment woont, nodig gerestaureerd moet worden. Volgens zijn brief heeft hij verschillende poging gedaan om de eigenaren van de kapel aan te sporen om het op te knappen. Maar het mocht niet baten en ‘zonder enige hoop’ richt hij zich dan toch tot de Bond met de vraag of zij de Friezen ‘met hun keelzieke klanken, die ze een taal noemen’ tot actie kunnen manen.

Lees het hele verhaal bij het Amsterdams Archief en raadpleeg meteen ons archief


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.